HomeTasavvuf

EVLİYADAN FEYZ ALMAK İÇİN

Allah dostlarından feyiz alabilmek üç şeye bağlıdır.   Birincisi: İhlas   İkincisi: Edeptir. Çünkü Allah dostlarından feyiz elde etmek ancak onların k

Gönül huzurunda istikrarı yakalamak
MÜRİD NEDİR?
KADINLARA DERS TALİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Allah dostlarından feyiz alabilmek üç şeye bağlıdır.
 
Birincisi: İhlas
 
İkincisi: Edeptir.
Çünkü Allah dostlarından feyiz elde etmek ancak onların kalplerinden alınabilir.
Böyle olduğu halde bir mürid ki, onun kalbi ihlas elbisesinden soyulmuş, ya da Allah dostları hakkında edebe zıt hareketi varsa, bu durumda o müride, o zatların feyizle dolu iç alemleri meyletmez.
 
Üçüncüsü: Allah dostlarına muhabbet etmek ve onları örnek kabul etmektir.
Çünkü muhabbet, feyzin çokluğuna ve son derecede artmasına sebeptir.
 
Şu halde bir müritte söylenen üç şey; ihlas, edep ve muhabbet ne kadar çok bulunursa, hiç şüphe yok ki elde edilecek feyzinin de o kadar artacağı kesin ve tam bilinen bir şeydir.
 
Feyz elde edebilmenin birinci şartı, kamil mürşide muhabbet beslemek ve onu örnek kabul etmektir.Ayrıca bu sevginin yapmacık ve zorlama olmaksızın, doğruluk yani gayri samimi olmaması ve gösterişten uzak, yakin yani şüpheden uzak olarak bulunması gerekir.
Çünkü muhabbet, müridin iç aleminden mürşidin içine akan, manevi bir nehir gibidir.Onun sayesinde devamlı olarak feyiz alma imkanını elde bulundurur.Bu manevi nehrin genişliği, müritteki muhabbetin az veya çokluğuna bağlıdır.
 
Bazen muhabbetin coşması anında o manevi nehir, deniz gibi olup müridin kalbi, mürşidin tarafına teveccüh eder.Hatta bu muhabbetin çokluğu sebebiyle kalbini şeyhine yönelten mürid, şeyhinde fani olup, mürşidinin bütün halleri bir anda müridin kalbine aksetmiş olur.
 
Tasavvufi terbiyede önemli yer tutan muhabbet, diğer iki emri yani edep ve ihlas sahibi olmayıda gerekli kılar.Çünkü seven bir kimse, sevdiğine karşı edebe riayet ve ihlasa (samimi olmaya) sürat edegelmiştir.Seven kişilerin, sevdiğine karşı yaptığı fedakarlık bunun bariz bir delilidir.
 
”Bir şeyi sevmen, kör ve sağır eder”
 
Buna göre seven kişi, sevdiğinde kusur göremez ki, aksi takdirde sevgisinde samimi olmadığını gösterir ve böylece kendisinden ihlas ve yakin yok olur.
 
Hak dostuna bağlayıcı özelliği olan bu maddelerin bir kişide mevcud olması, onun feyiz almasına sebeptir.Evliyaullah’a bağlı olmasada bu muhabbet ve sevgi sebebiyle feyiz elde eder.
 
Yeterki samimi ve saf bir niyet ile beraber olsun.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0