HomeTasavvuf

İLK HEYECAN – MÜRİD VE NEFİS

Salik (Allah yolcusu), tövbe ile intisap ederek yeni bir hayata başladığından, eski alışkanlıklarını terk edecek ve kendisini kulluk zeminine çekecekt

Rabıta hakkında detaylı açıklama
NASREDDİN HOCA VE TASAVVUF
KAMİL MÜRŞİD’İN HALLERİ
Salik (Allah yolcusu), tövbe ile intisap ederek yeni bir hayata başladığından, eski alışkanlıklarını terk edecek ve kendisini kulluk zeminine çekecektir.
 
İntisap (bağlanmak), insan hayatında önemli bir karardır. Bu yüzden bu kararı vererek kendisine yeni bir hayat standardı getirmiş olan salik, hem Allahu Teala ile olan ilişkilerinde hem mürşidi ile ilişkilerinde, hem de çevresindeki insanlarla ilişkilerinde daha dikkatli olmalıdır.
Yeni hayata geçiş sürecini sağlıklı bir biçimde tamamlamalıdır. Bu dönemde mürşidi ve ihvanı (tasavvuf kardeşi) ile sık sık görüşmesi yararlı olur. Terk ettiği dünyevi şeylere dönüp bakmamalıdır. Kendisine tarif edilen belli bir düzen dâhilinde varsa kaza namazlarını kılmalı, oruçları varsa tutmalı, Kur’an okumalı ve infakta bulunmalıdır.
 
İlk heyecan insan hayatında önemlidir. Tasavvuf ve tarikata intisabın ilk heyecanını yaşayan insanlar, bunu kıymeti bilmeli fakat hemen büyük makamlara erecekmiş gibi, bir hevese kapılmamalıdır. Çünkü şeytan ve nefis, insanı böyle zamanlarda bu tür duygularla yanıltabilir. Kendi durumunu başkalarıyla kıyaslama durumuna da düşmemelidir.
 
Seyer-i süluke (Allah yolunda ilerleme -tasavvuf-) girmiş mürid ve saliklerin kendi iç dünyalarında dikkat etmesi gerekli olan bir takım edepleri şöyle sıralayabiliriz:
 
1. Allahu Teala ve kulları ile ilişkilerinde nefsi doğruluk üzere olmak.
2. Kalbini günah kirlerinden tövbe ile arıtmak.
3. Sükût ve az konuşma yolunu tutmak.
4. İnsanların kusur ve ayıplarını görmemek ve araştırmamak.
5. Dünya sevgisini ve buna bağlı olarak mal, makam ve lider olma sevdasını terk etmek.
6. Seyr-i Sülukte ilerledikçe kendini yolun başında görmek.
7. Kötü arkadaşlardan uzaklaşmak.
8. Kendisine bir kusur izafe edildiğinde kendini savunmaktan kaçınmak.
9. Günde en az üç kere nefsini hesaba çekip amellerini tartmak.
10. Büyüklenmeyi ve kendi başına hareket etmeyi terk etmek.
11. Her namaz öncesi Batıni afetlerden kurtulmak için kalbine yoğunlaşmak.
12. Nefse muhalefeti terk etmemek.
 
Yeni başlayan bir mürit heyecanını yok edecek, hevesini kıracak bazı olaylar ile karşılaşabilir. Bunların üstesinden Allah’a sığınarak gelmelidir. Bu etkenler karşısında pes etmek yerine gayretini artırmalı, şeytan ve nefis düşmanlarının kalp kalesine sızabileceği açık kapı bırakmamalıdır.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0