HomeTasavvuf

Şeyhi rüyada görmek ne demektir?

Rüyalar bazen hayatta tesiri altında kaldığımız olayların izlerini taşısa da çoğunlukla çok sırlı olaylardır. Çünkü insanın hiçbir tesiri olmadan meyd

RABITANIN ŞART VE EDEPLERİ
ZİKİR HALAKALARININ FAZİLETİ
Ahmed Bin Hanbel’in tarikata girişi

Rüyalar bazen hayatta tesiri altında kaldığımız olayların izlerini taşısa da çoğunlukla çok sırlı olaylardır. Çünkü insanın hiçbir tesiri olmadan meydana gelmektedir.

   Yavuz Sultan selim Han Mısır seferine sarayda görülen bir rüya ile çıkmış ve fetihlerle Kutsal Emanetler dâhil birçok hayra vesile olmuştur.

   Peki, şeyhimizi rüyamızda görmemiz ne manaya gelir?

   Hakiki mürşidlerin en büyük özellikleri tasarruflarıdır. Onların etki alanı çok büyüktür. Bu sebeple onların rüyada görülmelerinin hikmetleri vardır.

   Mesela Efendi Hazretlerini ele alalım. Bir çoğumuz onu rüyamızda defalarca görmüşüzdür. Rüyamızda yanındayızdır, huzurundayızdır veya o meclisteyizdir. Kalktığımızda içimizde bir ferahlık ve huzur hissederiz. Hatta bir coşku vermiştir ruh âlemimize ve ibadet, zikir hevesi gelmiştir.

   Bu hal rabıta da kolaylık olur çünkü rüyanın tesiri bazen çok uzun sürebilir.

   O hissedilen huzur gerçekten de bambaşka bir şeydir.

   Adıyaman’da bulunan Abdülbaki Hazretleri’de bir çok müridini rüyasında çağırmıştır. Hiç bilmediği tanımadığı halde rüyasında görüp ona bağlananlar mevcuttur.

   Ankara’da bulunana meşhur Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri‘nin, sonradan İstanbul’un manevi Fatihi olacak Akşemseddin Hazretleri‘ni rüyasından zincirle çektiği de çok meşhur bir hadisedir.

   Bir Allah dostunu rüyada görmenin böyle hikmetleri olsada gözden kaçmaması gereken önemli bir husus var. Müridin şeyhini rüyasında görmesi bu yönüyle bir rahmettir fakat devamlı rüyasında görmesi onun tembelliğinden ve gevşekliğinden kaynaklanabilir. Yani derslerini tamamlamayan, eksik yapan, ibadetlerde ve istikamette işi sıkı tutmayan bir mürit şeyhini rüyasında gördüğü zaman, kendine bir bakmalı, yanlış yaptığı şeyleri düzeltmeli, eksikliklerini tamamlamalı, tembelliğe bir son vererek haline çeki düzen vermesi icab eder. 
   Şu halde maksat hasıl olmuştur ama bu kerih görülen bir durumdur. Çünkü şeyhin devamlı rüyadan feyiz vermesi beklenemez, taşıma suyu ile değirmen dönmez. Müridin kendini bir an önce düzeltmesi gerekir.

 ŞEYHİN İLTİFATI
   Şeyhin, yolun başındaki bir müride iltifat etmesi de o mürit açısından kaygı vericidir. Çünkü eğer şeyh ilgileniyorsa sende bir eksiklik gördüğü ve senin elinden tutmaya çalıştığı için ilgileniyordur. Tam tersi eğer iltifat etmiyorsa bu sana olan güveninden ve senin bu yola olan muhabbetinden haberdar olduğu içindir.

   Netice olarak şeyhimizi rüyamızda görebiliriz. Hatta bazı mesajlarda alabiliriz. Bu, kendimize güvenmemizi değil tam aksine toparlanmamızı gerektiren bir durumdur.

ŞEYTAN ŞEYHİN SURETİNE GİREBİLİR Mİ?
   Tarihte böyle bir vakıa olmuş değildir. Yani Nakşibendî tarikatının büyüklerinde böyle bir rivayet yoktur. Tam aksine kâmil bir mürşidin (Fenafirresul ve Fenafillah olan bir mürşidin) şeytan suretine giremez. Çünkü onun nuru ve makamı buna müsaade etmez.

   Resulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurur: “Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez.” (Buhari, Tabir 2, 10; Müslim, Rüya 10, (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956)

   Şeytan, Resulüllah’ın suretine giremediği gibi O’nda fani olan bir Allah dostunun da suretine giremez. Çünkü bir hadisi kudsi de:
   “Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri  eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum.”(Buhârî, Rikak 38.)

   AbdulKadir Geylani Hazretlerinin müridinin başına gelenler bu konuda bize bilgi verir. O çarşıda rastladığı müride sorar: “Hayırdır sohbetlere niçin gelmezsin.” Mürit kendinden gayet emin bir şekilde: “Ben bütün makamları tamamladım, öyle ki her gece cennetlerde gezmekteyim” der. Büyük veli: “O cennetleri bir daha görünce ‘Bismillahi ya AbdulKadir Geylani’ de.” Buyurur. Derviş o gece rüyasında aynı şekilde cennet dediği yerleri görünce bu söz aklına gelir ve  ‘Bismillahi ya AbdulKadir Geylani’ der. Bunun üzerine o cennet sandığı yerler mezbelelik haline döner. Meğer şeytanın bir oyunuymuş ve dervişi aldatmaktaymış.

   Kıssanın konumuzla alakalı kısmı  ‘Bismillahi ya AbdulKadir Geylani’ dir. Bir Allah dostunun isminin zikredilmesi bile rüyanın hakikatine ulaştırıyor ve şeytanın etkisini bertaraf ediyorsa, o velinin suretine şeytan girebilir mi? Anlaşılıyor ki, şeytan, hekiki bir mürşidin suretine giremez.

   Sonuç olarak şeyhi rüyada görmek çok güzeldir, huzur verir, rabıtada kolaylık olur. Ancak yukarda zikredildiği gibi bu, bizim tembelliğimiz ve eksikliğimizin de bir alameti olabilir. Yapılacak tek şey süratle derslerimize ve sünnetlere yapışmaktır.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0