HomeHaberlerVideo Galeri

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir’in kardeşinden ziyaret

http://youtu.be/mdu15_IWLH8 Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in kardeşi Abbas el-Beşir, Efendi Hazretlerini (Kuddise Sirruhu) ziyaret ederek evli

Efendi Hazretleri’nin mürideleri ile münasebeti
Mahmud Efendi Hazretleri (KS) Asrın Müceddidi Sesli Sohbeti 1
HOCA HANIMLAR VE TALEBELERİNDEN ZİYARET

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in kardeşi Abbas el-Beşir, Efendi Hazretlerini (Kuddise Sirruhu) ziyaret ederek evliyanın tasarrufuna misal teşkil eden, altı sene evvel başından geçen bir hadiseyi anlattılar.

Bu hadise aynı zamanda Efendi Hazretleri’nin de tarikatta Mevla Teala’nın muhtaç olanlara kendisi vasıtasıyla yardımını ulaştırdığı zat anlamına gelen gavsiyyet makamının sahibi olduğunun delili mahiyetindeydi. Kullarına melekleriyle yardım eden Allah-u Teala’nın, meleklerden daha eftal olan dostlarının ruhaniyetleriyle darda kalmışlara yardım etmesi elbette mümkündür, vakidir.

Bu hassas mevzuyu Efendi Hazretleri’nin Risale-i Kudsiyye’den bir beyte yaptığı izah ile beyan edelim:

 

                Görür hem mürşidi salik arada,

                İder tenbih ya rüya ya nidada.

“Salik arada bir mürşidini rüyasında veya ayıkken kendisine

tenbih eder olarak görür.”

Mürşid müridini bazen rüyasında bazen de aşikâre ona nida ederek ikaz edebilir.

Birisi şarkta olsa, diğeri garbta olsa oradan oraya görüşürler. Ruhaniyete uzaklık yoktur.

Hazreti Yusuf (Aleyhisselâm) Zeliha Valideye meylettiğinde Hazreti Yakub’un (Aleyhisselâm): “Ey Yusuf! Ona yaklaşma!” nidası ile kendini ondan koruması gibi.

 

                Haber bilmez o mürşid bu sırada,

                Neler ol salike olmuş verada.

“(Mürşid müridini rüyada ve ayıkken uyarır fakat) o esnada

bundan kendisi habersizdir. Ötede müride neler olmuş (kendisi tarafından

nasıl uyarılmış) bilmez.”

Peki ya bu uyarıyı kim yaptı?

 

                Tasarruf Hakk’ındır, Hakk’a gidelim,

                Cemali Ba kemale seyr idelim.

Tasarruf Hakk’ındır Hakk’a gidelim, Kemalin ta kendisi olan

Mevla’nın Cemaline seyredelim.”

Tasarruf kelimesinin manası az önce geçti. Meselâ bir bahçıvanın çalışıp bahçedeki yabanî otları temizlemesi bir tasarruftur. Mürşidin tasarrufu ise, müridin kalp tarlasındaki kötü huyları temizlemesi, noksanlarını tamamlaması, hatalarını düzeltmesidir. Mürşidin müridi üzerine yaptığı tasarruf gerçekte Allah-u Tealâ’nındır. Yani tasarruf Hakk’ındır. Dilediği kimsenin suretinde kuluna göstereceğini gösterir, duyuracağını duyurur. Nitekim:

 

“Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.” (Enfal 17)buyruluyor.

 

Mevla Teala cümlemizi hak üzere sabit kılsın. Amin

 

YORUMLAR

WORDPRESS: 0