HomeEfendi Hz.

Tekamül hocalarından Efendi Hazretleri’ne ziyaret

07.11.2013 Perşembe tarihinde Efendi Hazretleri’nin medreselerinden yetişen ve Tekamül maksadıyla İstanbul’da bulunan Hoca Hanımlar, Efendi Hazr

Mahmud Efendi Hazretleri (KS) Asrın Müceddidi Sesli Sohbeti 2
EFENDİ HAZRETLERİ ZİYARETCİLERİ KABULEDİYOR
Cübbeli Ahmet Hoca, Efendi Hazretlerini Ziyaret Etti

asdasd2

07.11.2013 Perşembe tarihinde Efendi Hazretleri’nin medreselerinden yetişen ve Tekamül maksadıyla İstanbul’da bulunan Hoca Hanımlar, Efendi Hazretleri’ni dine davet binası adını verdiği Çavuşbaşı’nda ki ikametgahında ziyaret ettiler.

 

Hoca Hanımlar, yirmi dakika kadar süren ziyaretin ardından mürşid-i kamilin teveccühüne nail ve iltifatına mazhar olmanın huzuruyla sükûnet üzere ayrıldılar.

 

Muhtereme Hacı Annemizin, Sultanımızın adını yaşatmak için kurduğu, Müceddid Mahmud Efendi Vakfı ve Marifet Derneği adı altında çalışmalarını sürdüren Efendi Hazretleri’nin Hizmetkarları olarak bizler, Efendi Hazretleri’nin sıhhat ve afiyeti için yaptığımız hizmetlerin yanında onu, durumu müsait olduğu müddetçe Müslümanlarla buluşturmaya ve ondan istifade etmelerine yardımcı olmaya çalışmaktayız.

 

Bu gaye ile Bursa Uludağ Hüseyinalan Köyün’de ki Efendi Hazretleri’nin tekkesinde tertip ettiğimiz ziyaretlerde Mevla’nın inayeti ile yetmiş bini aşkın mürit ve mühibbanın (sevenleri) Efendi Hazretleri ile buluşmasını temin etmiş bulunmaktayız.

 

Efendi Hazretleri’nin Uludağ’daki ikameti esnasında Çavuşbaşı’ndaki Hanesini de, misafirlerini daha güzel ağırlayabileceğimiz ve Efendi Hazretlerimizin sıhhatine halel getirmeden daha rahat ve büyük ziyaretlere imkan verecek şekilde yeniledik.

Bölge bölge, erkek ve kadın cemaate yönelik düzenli ziyaretlerin olabilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu babta kıymetli kardeşlerimizden ricamız, Efendi Hazretleri’nin Hanesinde izdiham ve karışıklığa mahal vermemek için sadece çağrılacak olan bölgelerin gelmesi diğerlerinin ise sırasını beklemesidir.

 

Gösterdiğiniz anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0